ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ชุด 2

ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ชุด 2

ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย

1. ปั๊มน้ำ DC12 โวลต์ รุ่น 1100-GPH

- ปั๊มน้ำ DC12V 1100-GPH 36 วัตต์ กินกระแส 3 แอมป์ ( สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง )

- ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อัตราการสูบน้ำสูงสุด 4,000 ลิตร/ชั่วโมง

- ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถส่งน้ำได้สูงสุด 3- 4 เมตร

- ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถส่งในแนวราบได้ไม่ต่ำกว่า 50 เมตร ( ระยะดูดลึกไม่เกิน 1-2 เมตร )

- ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำสามารถต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ 40 วัตต์ ทำงานทันทีเมื่อมีแดด

หรือต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้ หรือต่อโดยผ่านโซล่าเซลล์ โซล่าเชาร์จเจอร์ และลงแบตเตอรี่ได้

- ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำไม่ต้องใช้น้ำมัน ใช้พลังานแสงอาทิตย์ ไฟไม่ดูด ไม่รั่ว

- ปั๊มน้ำ DC 12V 1100-GPH สามารถใช้ได้นาน 1.5-2 ชั่วโมง ( กรณีที่ไม่มีแสงแดด ) เมื่อใช้งานกับแบตเตอรี่ 7 แอมป์ Deep cycle

2. แผงโซล่าเซลล์ 40W 18V Poly

ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 40W 18V Poly : ยาว 67 cm x กว้าง 42 cm x หนา 2.5 cm

3.โซล่า ชาร์จเจอร์ 10A

- โซล่า ชาร์จเจอร์ 10A 1024 รับกระแสได้สูงสุด 10 แอมป์

4.แบตเตอรี่แห้ง 7AH Deep cycle

- แบตเตอรี่แห้ง 7AH Deep cycle

*** ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อคลิกการจัดส่งทาง KERRY EXPRESS เท่านั้น

หมายเหตุ: สอบถามสถานะสินค้า บ.อินเตอร์เอ๊กซ์เพรส โทร 02-312 8751 ต่อ 1-0, 02-682 3101ต่อ 120-144 แจ้งจังหวัด และหมายเลข HO, บ เคอรี่เอ๊กซ์เพรส โทร 02-338 4777
กรุณาตรวจสอบสินค้าภายในกล่องบรรจุทุกครั้ง ก่อนลงนามเซ็นรับสินค้า กรณีสินค้าแตกหัก เสียหาย เมื่อรับสินค้าไปแล้ว จะไม่สามารถขอเคลมสินค้าได้ครับ

 

สินค้าเพิ่มเติม

https://www.thaiwatersystem.com/category/194/อุปกรณ์โซล่าเซลล์/ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

 

Visitors: 50,033