ปั๊มหอยโข่ง DC12V 180W

ปั๊มหอยโข่ง DC12V 180W

ปั๊มหอยโข่ง DC12V รุ่น : LSwQB 12V
ปั๊มหอยโข่ง DC12V แรงดันไฟฟ้า : 12V
ปั๊มหอยโข่ง DC12V กำลังไฟฟ้า : 180W
ปั๊มหอยโข่ง DC12V กินกระแส : 15A
ปั๊มหอยโข่ง DC12V อัตราการไหล : 1,500 ลิตร/ชม.
ปั๊มหอยโข่ง DC12V ส่งสูงสุด : 15 เมตร
ปั๊มหอยโข่ง DC12V แรงดัน : 1.5 บาร์
ปั๊มหอยโข่ง DC12V ท่อส่ง : 1 นิ้ว
ปั๊มหอยโข่ง DC12V ระยะดูดลึก : 2 เมตร

การนำไปใช้งาน ปั๊มหอยโข่ง DC12V

ปั๊มหอยโข่ง DC12V สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V ได้ทุกชนิด
ปั๊มหอยโข่ง DC12V สามารถต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ 150W
ปั๊มหอยโข่ง DC12V เหมาะกับการสูบน้ำ โดยใช้ท่อขนาด 1 นิ้ว
ปั๊มหอยโข่ง DC12V ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
ปั๊มหอยโข่ง DC12V 180W
ปั๊มหอยโข่ง ข้อต่อขนาด 1" จำนวน 1 ตัว
ปั๊มหอยโข่ง กรองทางดูด 1 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
ปั๊มหอยโข่ง แถมฟรีแปรงถ่านจำนวน 1 คู่ สำหรับเปลี่ยนเมื่อแปรงถ่านหมด

 

สินค้าเพิ่มเติม

https://www.thaiwatersystem.com/category/208/ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์

 

Visitors: 50,033