ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 180 วัตต์ รุ่น KMQ-40

ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 180 วัตต์ รุ่น KMQ-40

ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ สามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล

( ไม่เหมาะใช้กับน้ำมันเบนซิน )

คุณสมบัติ ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์

ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ แรงดันไฟฟ้า: DC 12 V
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ กำลังไฟฟ้า: 180 วัตต์
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ กินกระแสไฟ : 15 A
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ระยะการดูดสูงสุด: 5 เมตร
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ระยะส่งสูงสุด: 10 เมตร
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ อัตราการไหล: 40 ลิตร / นาที
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ความเร็วรอบ : 3,500 รอบ/นาที
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนาดท่อ: 1〃
ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ น้ำหนัก : 3.5 kg

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้งานติดต่อกันนานเกิน 30 นาที

*** ใช้ได้กับน้ำมันเครื่องเบอร์ 40 ได้

 

สินค้าเพิ่มเติม

https://www.thaiwatersystem.com/category/50/ปั๊มดูดน้ำมัน/ปั๊มดูดน้ำมัน-dc-12v

 

Visitors: 50,033