ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น SEAFLO-21 แรงดัน 4.8 บาร์ ( ปั๊มพ่นยา มีเทอร์โมสตัด )

ปั๊มน้ำดีซี 12V ( Pump DC12V ) รุ่น SEAFLO-21 ราคาถูก
( ปั๊มน้ำพ่นยา พ่นปุ๋ย / พ่นหมอก / ปั๊มไดอะแฟรม )
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V Model : SFDP1-070-21
*** ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V ใช้ทำเป็นเครื่องพ่นยาสะพายหลังได้

โซล่าปั๊ม หรือปั๊มน้ำดีซี 12V ( Pump DC12V ) ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถทำเป็นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ( Solarcell ) สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โรงเรือน โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ปั๊มน้ำดีซี 12V กะทัดรัด ทำงานเงียบ กินไฟน้อย ปั๊มน้ำดีซี 12Vสามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้ ไม่ต้องใช้น้ำมันให้สิ้นเปลือง สามารถใช้พลังานจากแสงแดดมาใช้กับแผงโซล่าเซลล์ หรือใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V เช่น แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ deep cycle ปั๊มน้ำดีซี 12Vดูแลง่าย ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อต เนื่อจากเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ปั๊มพ่นยา 12V มีสวิทช์แรงดันอัตโนมัติ ( Pressure switch ) คือเมื่อปั๊มน้ำมีการเปิดวาล์วน้ำ ปั๊มน้ำจะทำงาน และเมื่อมีการปิดวาล์วน้ำปั๊มน้ำจะหยุดทำงาน
ปั๊มพ่นยา 12V มีระบบป้องกันความร้อนสูงอัตโนมัติเทอร์โมสตัส ( Thermostat ) คือเมื่อเกิดความร้อนสูง ปั๊มจะตัดอัตโนมัติ และเมื่อเย็นตัวลงประมาณ 5-10 นาที ปั๊มน้ำจะทำงานปกติ
คุณสมบัติปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V

ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : แรงดันไฟฟ้า : 12VDC
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : กินกระแส : 1.5 - 2.6 A
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : กำลังไฟฟ้า : 31 วัตต์
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : แรงดัน : 4.8 บาร์ ( 70 PSI )
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : แรงดัน : 70 PSI
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : อัตราการไหลสูงสุด : 4 ลิตร / นาที
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : อัตราการไหลสูงสุด : 240 ลิตร / ชั่วโมง
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : ระบบสวิตช์แรงดันอัตโนมัติ ( Pressure switch ) หรือระบบออโต้
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : ท่อน้ำเข้า-ออก : 3 หุน ( 3/8" ) สามารถใช้สาย 3 หุนสวมเข้ากับท่อเข้า-ออกปั๊มน้ำได้เลย
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : ระยะดูดลึก ไม่เกิน 1.8 เมตร
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V : สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V หรือแผงโซล่าเซลล์ ( Solarcell ) ไม่ควรต่ำกว่า 40 วัตต์ 12V หรือ 18V

*** ถ้าจะต่อกับไฟบ้านแนะนำให้ใช้ หม้อแปลงไฟ 220V 12V 10A หรือ Adapter 220V 12V 3A ขึ้นไป

ตัวอย่างการใช้งานปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถใช้เป็นปั๊มพ่นยา พ่นปุ๋ย สามารถใช้สายพ่นยาได้ดี 50 เมตร โดยใช้หัวพ่นยาทองเหลือง พ่นได้ไกลสูงสุดประมาณ 4 เมตร
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถทำเป็นเครื่องพ่นยาสะพายหลังได้ เครื่องพ่นหมอกได้
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถใช้สูบน้ำเลี้ยงสัตว์ ระบบเปิด-ปิด ในบ่อปลา
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถใช้สูบน้ำออกจากท้องเรือ
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถใช้ทำเป็นปั๊มพ่นหมอก เครืองพ่นหมอกได้ โดยจากการทดสอบกับท่อ PE 16 mm.
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถใช้ได้ดีกับหัวพ่นหมอกเนต้าฟีม ( Netafim ) หัวเดี่ยว ( ความละเอียด 0.6 mm. ) จำนวน 15- 20 หัว
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V สามารถสูบน้ำได้สูงประมาณ 10 เมตร ( เมื่อใช้ท่อขนาด 3/8" )
ปั๊มพ่นยา ปั๊มพ่นหมอก 12V ไม่ควรโดนห้าม เพราะอาจจะทำให้ปั๊มน้ำ 12V ไหม้ได้
ใช้กับซิงค์ล้างจาน ฝักบัวได้
การคำนวณการใช้งานหัวพ่นหมอกในโรงเพราะเห็ดอย่างคร่าวๆ

1. ปั๊มพ่นหมอกสามารถใช้กับหัวพ่นหมอกได้กี่หัว ? ( สมมติเราใช้หัวพ่นหมอกเนต้าฟีมหัวเดี่ยว อัตราน้ำ 7.5 ลิตร / ชม. / หัว )

- ปั๊มพ่นหมอกสามารถให้อัตราน้ำสูงสุด 240 ลิตร / ชม.

- หัวพ่นหมอกเนต้าฟีมหัวเดี่ยว ( อัตราน้ำ 7.5 ลิตร / ชม. )

ดังนั้นจะได้จำนวนหัวโดยประมาณ = 240 / 7.5 = 32 หัว

*** แต่เราต้องหักสัมประสิทธิ์การสูญเสีย เช่น แรงเสียดทานภายในท่อ การงอของท่อ ความยาวท่อ ขนาดท่อ

อัตราการสูญเสียอื่น เป็นต้น ดังนั้นให้เราคิดประสิทธิภาพของปั๊ม 70%

สรุป เราจะสามารถติดตั้งปั๊มพ่นหมอกกับหัวพ่นหมอกได้ประมาณ 32 หัว x 0.7 = 22 หัว

 

การคำนวณปั๊มน้ำว่าจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงเมื่อใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V

ตัวอย่างที่ 1 ในกรณีที่ใช้กับแบตเตอรี่แห้ง ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น SEAFLO-21 กินกระแส 1.5-2.6A จะใช้งาน

ได้กี่ชั่วโมง ( สมมติถ้าเราใช้กับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ 12V 7AH )

- ให้เราคิดการกินกระแสของปั๊มน้ำประมาณ 2 แอมป์/ชั่วโมง

- ให้เราคิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ 30% = 7 แอมป์ x 30% = 2.1 แอมป์

- ดังนั้นปั๊มน้ำจะทำงานได้ประมาณ = 2.1 / 2 = 1 ชั่วโมง

 

ตัวอย่างที่ 2 ในกรณีที่ใช้กับแบตเตอรี่ Deep cycle GLOBATT ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น SEAFLO-21

กินกระแส 1.5-2.6A จะใช้งานได้กี่ชั่วโมง(สมมติถ้าเราใช้กับแบตเตอรี่ Deep cycle GLOBATT 12V 35AH )

- ให้เราคิดการกินกระแสของปั๊มน้ำประมาณ 2 แอมป์/ชั่วโมง

- ให้เราคิดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ Deep cycle GLOBATT 70% = 35 แอมป์ x 70% = 24.5 แอมป์

- ดังนั้นปั๊มน้ำจะทำงานได้ประมาณ = 24.5 / 2 = 12 ชั่วโมง

หมายเหตุ 1.ให้เราคิดประสิทธิภาพแบตเตอรี่แห้งรถมอไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก 30%

2. ให้เราคิดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ Deep cycle GLOBATT 70%

3.ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพแบตเตอรี่ด้วย 

 

หมายเหตุ : สินค้ารับประกันเดือน 3 เดือน ยกเว้น ไหม้ ช็อต ต่อตรงกับโซล่าเซลล์

ต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำเข้าสายไฟ น้ำโคลนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ

ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น SEAFLO-21 แรงดัน 4.8 บาร์ ( ปั๊มพ่นยา มีเทอร์โมสตัด )

 

สินค้าเพิ่มเติม

https://www.thaiwatersystem.com/category/2/ปั๊มแรงดัน-พ่นยา-พ่นหมอก/ปั๊ม-dc-12v-ปั๊มไดอะแฟรม

 

 

Visitors: 50,033