ปั๊มน้ำแบบแช่ DC 12V รุ่น 3700-GPH ( ส่งสูง 8 เมตร ) อัตรา 14,000 ลิตร/ชม.

ปั๊มน้ำแบบแช่ DC 12V รุ่น 3700-GPH ( ส่งสูง 8 เมตร ) อัตรา 14,000 ลิตร/ชม.

ปั๊มน้ำ เครื่องสูบน้ำ DC12V แบบแช่ รุ่น 3700-GPH (ปั๊มแช่/ปั๊มเรือ/ปั๊มไดโว่)

คุณสมบัติปั๊มน้ำแบบแช่ DC12V 3700-GPH

เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V แรงดันไฟฟ้า 12 V
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V กระแส 16 A 168 W 
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V สายไฟยาว 1 เมตร
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V ท่อส่งกว้าง 40 mm ( 1" ) ใช้กับสายยางหรือท่อ PVC 1"
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V หรือ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 150W 
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V อัตราการไหลสูงสุด : 14,000 ลิตร/ชม
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มแช่ DC12V ระดับน้ำสูงสุด : 8 เมตร ( คิดที่ไม่มีอัตราสูญเสียเกิดขึ้นในระบบ )

*** ถ้าจะต่อกับไฟบ้านแนะนำให้ใช้ หม้อแปลงไฟ 220V 12V 50A

หมายเหตุ : สินค้ารับประกันเดือน 3 เดือน ยกเว้น ไหม้ ช็อต ต่อตรงกับโซล่าเซลล์

ต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำเข้าสายไฟ น้ำโคลนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ

 

วิธีการดูแลและการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ DC12V/24V ( ปั๊มแช่/ปั๊มไดโว่ )

1.การต่อสายไฟปั๊มน้ำ DC12V/24V ( ปั๊มแช่/ปั๊มไดโว่ ) ควรระวังน้ำเข้าบริเวณจุดต่อของสายไฟ

เพราะถ้าเราพันเทปพันสายไฟไม่ไดี จะทำให้น้ำเข้าไปในสายไฟได้ ซึ่งมีผลทำให้น้ำเข้าไปในตัวปั๊มน้ำได้

2.ส่วนที่เป็นยางบริเวณขั้วสายไฟ ถ้าเรานำไปจุ่มน้ำนานๆ ส่วนที่เป็นยางอาจจะเสื่อมได้

ทำให้น้ำอาจจะเข้าไปในตัวปั๊มได้ ดังนั้นควรจะหาทางป้องการได้โดยใช้ซิลิโคลนอุดหรือยาแนวบริเวณ

รอบยางบริเวณขั้วสายไฟ

3.การแช่ปั๊มน้ำ ควรแช่ในน้ำที่สะอาด แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรระวังตะกอนหรือเศษต่างๆที่จะเข้าไปใน

ตัวปั๊มน้ำ DC12V/24V ( ปั๊มแช่/ปั๊มไดโว่ ) เพราะอาจจะทำให้เศษต่างๆไปพันใบพัด

อาจจะทำให้รอบการทำงานของปั๊มน้ำ DC12V/24V ( ปั๊มแช่/ปั๊มไดโว่ ) หมุนช้าลง

อาจจะแก้ไขใช้ตะแกรงละเอียดกันเศษต่างๆ

4.การต่อสายไฟไม่ควรต่อยาวเกิน 10 เมตร เพราะจะทำให้ ปั๊มน้ำ DC12V/24V ( ปั๊มแช่/ปั๊มไดโว่ )

มีแรงดันไฟฟ้าตกลง ซึ่งมีผลทำให้รอบการทำงานของปั๊มน้ำช้าลง

5.ปั๊มน้ำ DC12V/24V ( ปั๊มแช่/ปั๊มไดโว่ ) จะมีแปรงถ่านจำนวน 2 ก้อน สี่เหลี่ยมคล้ายกับแปรงถ่านสว่าน

ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยประมาณ 1,000-2,000 ชั่วโมง หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับรอบการทำงานของปั๊มน้ำ

ถ้าแปรงถ่านหมดปั๊มจะไม่ทำงาน จะต้องทำการเปลี่ยนแปรงถ่าน ซึ่งอยู่ภายในปํ๊มน้ำ ซึ่งหาซื้อได้ที่

www.thaiwatersystem.com

  

สินค้าเพิ่มเติม

https://www.thaiwatersystem.com/category/3/ปั๊มสูบน้ำ-ปั๊มแช่/ปั๊ม-dc-12v-ปั๊มแช่

 

Visitors: 50,033