ปั๊มน้ำแบบแช่ DC12V รุ่น 1100 GPH ( ส่งสูง 4 เมตร ) อัตรา 4,164 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ตัว

ปั๊มน้ำแบบแช่ DC12V รุ่น 1100 GPH ( ส่งสูง 4 เมตร ) อัตรา 4,164 ลิตร/ชม. จำนวน 2 ตัว 

ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น 1100-GPH (ปั๊มแช่/ปั๊มเรือ) จำนวน 2 ตัว

คุณสมบัติ ปั๊มน้ำแช่ DC12V 1100-GPH

ปั๊มแช่ DC12V แรงดันไฟฟ้า 12 V
ปั๊มแช่ DC12V กระแส 3 A 36 W 
ปั๊มแช่ DC12V สายไฟยาว 1 เมตร
ปั๊มแช่ DC12V ท่อส่งกว้าง 29 mm ( 1/2" ) 
ปั๊มแช่ DC12V สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V หรือ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 40 W 
ปั๊มแช่ DC12V อัตราการไหลสูงสุด : 4,164 ลิตร/ชม
ปั๊มแช่ DC12V ระดับน้ำสูงสุด : 4 เมตร

 

Visitors: 50,031