ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น AS180-12250A ( ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย )

 

ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น AS180-12250A ( ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย )

ปั๊มน้ำ DC12V รุ่น AS180-12250A ( ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย) 
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย Model : AS180-12250A
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย ปั๊มน้ำสามารถจุ่มในน้ำ
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย ใช้ถ่ายเทน้ำจากตู้ปลาหนึ่งไปยังอีกตู้ปลาหนึ่ง หรือใช้ดูดน้ำได้
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย ใช้ดูดน้ำยาปุ๋ย , ใช้ดูดปุ๋ย A และ B 

สำหรับผักไฮโดรโปรนิคส์ได้
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย ใช้ดูดมูลสัตว์บ่อกุ้งเล็กๆได้
Spec ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V

ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V Size : กว้าง x ยาว x สูง = 4.4 x 3.8 x 3.7 cm.
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V แรงดันไฟฟ้า DC12 V
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V กำลังไฟฟ้า 4.2 วัตต์
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V กินกระแส 0.35 A 
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V สายไฟยาว 2 เมตร
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V ท่อทางดูดใช้กับสายยาง 3/8" ( 3 หุน )
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V ท่อทางส่งใช้กับสายยาง 5/16" ( 2.5 หุน )
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V หรือ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 5 W 
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V อัตราการไหลสุงสุด : 280 ลิตร/ชม.
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V อัตราการไหลสุงสุด : 4.7 ลิตร/นาที
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V ระดับน้ำสูงสุด : 200 cm.
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V น้ำหนัก 70 กรัม
ปั๊มตู้ปลา ปั๊มดูดปุ๋ย DC12V ความดังของเสียง น้อยกว่า 40 เดซิเบล

 สินค้าเพิ่มเติม

 https://www.thaiwatersystem.com/category/3/ปั๊มสูบน้ำ-ปั๊มแช่/ปั๊ม-dc-12v-ปั๊มแช่

  

Visitors: 50,033