ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์  

  • ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ชุด 1 ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย 1. ปั๊มน้ำ DC12 โวลต์ รุ่น 1100-GPH - ปั๊มน้ำ DC12V 1100-GPH 36 วัตต์ กินกระแส 3 แอมป์ - ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อัตราการสูบ...

  • ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ชุด 2 ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย 1. ปั๊มน้ำ DC12 โวลต์ รุ่น 1100-GPH - ปั๊มน้ำ DC12V 1100-GPH 36 วัตต์ กินกระแส 3 แอมป์ ( สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง )...

  • ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ชุด 3 ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย 1. ปั๊มน้ำ DC12 โวลต์ รุ่น 3700-GPH - ปั๊มน้ำ DC12V 3700-GPH 168 วัตต์ กินกระแส 14 แอมป์ - ชุดปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อัตราการส...
 
Visitors: 50,033