ชุดปั๊มพ่นยา (อุปกรณ์พ่นยา)

ชุดปั๊มพ่นยา

 

  • ชุด 4 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ (สายพ่นยา 20 เมตร)*** สามารถต่อใช้งานได้เลย ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้ - ปั๊มน้ำ DC12V SEAFLO-21 4.8 บาร์ 1.5-2.6A 31W อัตรา 4 ลิตร/นาที ( 240 ลิตร/ชั่ว...

  • ชุด 5 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ (สายพ่นยา 20 เมตร)*** สามารถต่อใช้งานได้เลย ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้ - ปั๊มน้ำ DC12V SEAFLO-21 4.8 บาร์ 1.5-2.6A 31W อัตรา 4 ลิตร/นาที ( 240 ลิตร/ชั่ว...

  • ชุด 6 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ (สายพ่นยา 20 เมตร)*** สามารถต่อใช้งานได้เลย ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้ - ปั๊มน้ำ DC12V SEAFLO-21 4.8 บาร์ 1.5-2.6A 31W อัตรา 4 ลิตร/นาที ( 240 ลิตร/ชั่ว...

  • ชุด 7 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ (สายพ่นยา 50 เมตร)*** สามารถต่อใช้งานได้เลย ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้ - ปั๊มน้ำ DC12V SEAFLO-21 4.8 บาร์ 1.5-2.6A 31W อัตรา 4 ลิตร/นาที ( 240 ลิตร/ชั่ว...

  • ชุด 8 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ (สายพ่นยา 50 เมตร)*** สามารถต่อใช้งานได้เลย ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้ - ปั๊มน้ำ DC12V SEAFLO-21 4.8 บาร์ 1.5-2.6A 31W อัตรา 4 ลิตร/นาที ( 240 ลิตร/ชั่ว...

  • ชุด 9 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ (สายพ่นยา 50 เมตร)*** สามารถต่อใช้งานได้เลย ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้ - ปั๊มน้ำ DC12V SEAFLO-21 4.8 บาร์ 1.5-2.6A 31W อัตรา 4 ลิตร/นาที ( 240 ลิตร/ชั่ว...

  • ชุด 1 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ ( สายพ่นยา 20 เมตร ) ( รอประกอบและทดสอบ 3-5 วัน ) โซล่าปั๊ม หรือปั๊มน้ำดีซี 12V ( Pump DC12V ) สามารถทำเป็นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่า เซลล์ ( So...

  • ชุด 2 ปั๊มพ่นยา 4.8 บาร์ ( สายพ่นยา 50 เมตร ) ( รอประกอบและทดสอบ 3-5 วัน ) โซล่าปั๊ม หรือปั๊มน้ำดีซี 12V ( Pump DC12V ) สามารถทำเป็นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่า เซลล์ ( So...
 
Visitors: 50,033