ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์

ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์  • ปั๊มหอยโข่ง DC12V 180W ปั๊มหอยโข่ง DC12V รุ่น : LSwQB 12Vปั๊มหอยโข่ง DC12V แรงดันไฟฟ้า : 12Vปั๊มหอยโข่ง DC12V กำลังไฟฟ้า : 180Wปั๊มหอยโข่ง DC12V กินกระแส : 15Aปั๊มหอยโข่ง DC12V อัต...

  • ปั๊มหอยโข่ง DC24V 230W ปั๊มหอยโข่ง DC24V โซล่าเซลล์ รุ่น : LSWQB 24Vปั๊มหอยโข่ง DC24V โซล่าเซลล์ แรงดันไฟฟ้า : 24Vปั๊มหอยโข่ง DC24V โซล่าเซลล์ กำลังไฟฟ้า : 230Wปั๊มหอยโข่ง DC24V กิ...

 
Visitors: 50,033