ปั๊มดูดน้ำมัน DC 12V (ปั๊มดูดน้ำมัน)

ปั๊มดูดน้ำมัน DC 12V


  • ปั๊มดูดน้ำมัน/เครื่องดูดน้ำมัน DC 12V ( Oil pump ) รุ่น YB-40A ปั๊มสามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล ( ไม่เหมาะใช้กับน้ำมันเบนซิน ) คุณสมบัต...

  • ปั๊มดูดน้ำมัน DC 12V Gear Pump ปั๊มเกียร์ดูดน้ำมัน DC12V ( Gear pump ) ในชุดประกอบด้วยปั๊มเกียร์ดูดน้ำมัน DC12V วัสดุทำจากทองเหลืองและเพลาสแตนเลส , เกียร์โลหะ ซึ่งมีข้อต่อทองเหลือง...

  • ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล 12V ( Electric pump ) คุณสมบัติปั๊มดูดน้ำมันดีเซล DC12Vปั๊มดูดน้ำมันดีเซล DC12V เส้นผ่านศุนย์กลางปั๊ม 5.1 cm.ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล DC12V แรงดันไฟฟ้า : 12Vปั๊มดูดน้ำ...

  • ปั๊มดูดน้ำมัน/ปั๊มสูบน้ำมัน DC 12V รุ่น 370W ปั๊มสามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล ( ไม่เหมาะใช้กับน้ำมันเบนซิน ) คุณสมบัติ ปั๊มดูดน้ำมัน DC...

  • ปั๊มดูดน้ำมัน/ปั๊มสูบน้ำมัน DC12V รุ่น 550W รุ่น ZXYB-70 ปั๊มสามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล ( ไม่เหมาะใช้กับน้ำมันเบนซิน ) คุณสมบัติ ปั๊ม...

  • ปั๊มดูดน้ำมัน/ปั๊มสูบน้ำมัน DC 12V รุ่น KMQ-50 ปั๊มสามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล ( ไม่เหมาะใช้กับน้ำมันเบนซิน ) คุณสมบัติปั๊มดูดน้ำมันแบ...

  • ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 180 วัตต์ รุ่น KMQ-40 ปั๊มดูดน้ำมันแบตเตอรี่ 12 โวลต์ สามารถที่จะใช้สำหรับน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักร น้ำมันเครื่อง ดีเซล ( ไม่เหมาะใช้กับน้ำม...

  • ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล 12V ( Diesel pump ) คุณสมบัติปั๊มดูดน้ำมันดีเซล แบบจุ่ม ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล แบบจุ่ม เส้นผ่านศุนย์กลางปั๊ม : 3.8 cm.ปั๊มดูดน้ำมันดีเซล แบบจุ่ม แรงดันไฟฟ้า : 12Vปั๊...
 
 
Visitors: 50,033