ปั๊ม DC 12V ปั๊มไดอะแฟรม (ปั๊มแรงดัน พ่นยา พ่นหมอก)

ปั๊ม DC 12V ปั๊มไดอะแฟรม  

 


 

ปั๊มน้ำ DC12V ปั๊มน้ำไดอะแฟรม

 

-ปั๊มน้ำ DC12V หรือปั๊มน้ำไดอะแฟรม DC12V จะมีแปลงถ่านทุกรุ่น เมื่อใช้ไปได้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 500-1000 ชั่วโมง 

แล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคล จะต้องทำการเปลี่ยนตัวแปลงถ่าน ซึ่งอยู่ภายในปั๊มน้ำ DC12V ปั๊มน้ำไดอะแฟรม

 


 

 

 
Visitors: 50,031