ปั๊ม DC 12V ปั๊มแช่ (ปั๊มสูบน้ำ ปั๊มแช่)

การใชังานและข้อควรระวัง ปั๊มน้ำดีซี DC12V (12 โวลต์ ) 

1.ปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ DC12V ทุกรุ่นจะมีตัวแปรงถ่าน ( ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแปรงถ่านของสว่าน )ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 1,000-2,000 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน

2.ปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ ตัวแปรงถ่านของปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ สามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ถ้าขนาดตัวแปรงถ่านที่ซื้อมาขนาดไม่พอดีกับแปรงถ่านของปั๊มน้ำ สามารถใช้กระดาษทรายขัดออกให้มีขนาดจามต้องการได้

3.ปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ การใช้งานต้องระวังเศษต่างๆที่จะเข้าไปในตัวปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ ซึ่งอาจจะทำให้รอบการทำงานหมุนช้าลง

4.ปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ ควรระมัดระวังเรื่องแรงดันไฟ้าที่จ่ายให้กับปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ควรไม่มากจนเกินไป  เช่น การต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์

5.ควรระมัดระวังเรื่องเวลาจุ่มปั๊มน้ำดีซี ปั๊มแช่ทั้งตัวไปในน้ำ เมื่อใช้ปั๊มน้ำไปนานๆ ยางบริเวณสายไฟจะเกิดการเสื่อมได้ ซึ่งอาจจะทำให้น้ำเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ถึงอาจจะทำให้ปั๊มหยุดการทำงาน ควรป้องกันโดยการใช้ซิลิโคลนอุดบริเวณดังกล่าว หรือระมัดระวังการเสื่อมของยาง

 Visitors: 50,033